Get help now

Streaming is het bekijken van een bestand zonder dat dit bestand van tevoren is gedownload

Updated January 17, 2019
dovnload

Download Paper

File format: .pdf, .doc, available for editing

Streaming is het bekijken van een bestand zonder dat dit bestand van tevoren is gedownload essay

Get help to write your own 100% unique essay

Get custom paper

78 writers are online and ready to chat

This essay has been submitted to us by a student. This is not an example of the work written by our writers.

Streaming is het bekijken van een bestand zonder dat dit bestand van tevoren is gedownload. Een groot gedeelte van het internetverkeer wordt gebruikt voor het streamen van video. In de laatste 10 jaar is video streaming populairder geworden. 25-40% van al het internetverkeer wordt gebruikt voor video streaming.

Netflix en Youtube zijn de grootste bedrijven die video streaming via het internet aanbieden. (Rao, Yeon-sup, Barakat, Legout, Don, & Dabbous, 2011) Over de jaren is video streaming veranderd. Video streaming heeft drie grote ontwikkelingen ondervonden. (Li, Wang, Liu, & Zhu, 2013) De eerste ontwikkeling is het zogeheten ‘Client-server video streaming’. Deze ontwikkeling vond plaats tussen 1990 en 2000. Het toepassing en het ontwerpen van de streaming protocollen waren toen vooral belangrijk.

De real-time Transport Protocol, oftewel, RTP stond toen vooral in de bekenstelling. RTP is een streaming protocol die vooral våoor streaming media wordt gebruikt. Er vond een verwerking van streaming protocollen in media players plaats, waardoor video streams vanuit de streaming servers door het internet ontvangen konden worden. (Li, Wang, Liu, & Zhu, 2013) De tweede ontwikkeling die plaats vond op het gebied van video streaming is het ‘peer-to-peer video streaming’. Er is in de laatst 10 jaar veel onderzoek gedaan naar peer-to-peer (P2P). Peer-to-peer streaming protocollen zijn gemaakt zodat de uiteindelijke host (peers) zowel als consument als server kan optreden.

Hiervoor werd de traditionele client-server design gebruikt, waarbij hosts alleen als consument optrad. Door het gebruikmaken van peer-to-peer protocollen worden er een bescheiden hoeveelheid bandbreedte op streaming-servers gebruikt. PPlive is een real world systeem die duizenden video’s streamt naar miljoenen gebruikers. Zij maken ook gebrui van een bescheiden hoeveelheid bandbreedte op streaming-servers. (Li, Wang, Liu, ; Zhu, 2013) De derde ontwikkeling is de HTTP video streaming via de cloud.

Een nadeel van het gebruiken van P2P streaming protocollen was dat je applicatie moest downloaden om deze protocollen te laten werken. Een efficiëntere manier is om video’s direct vanuit het web te streamen via de web browser zonder een applicatie te hoeven gebruiken. HTTP video streaming zorgt ervoor dat een video stream in kleine delen wordt opgesplitst zodat het vervolgens gedownload kan worden met http. Tegenwoordig wordt er vooral social media gebruikt als host en worden via social media video streams gedeeld.

Dit komt doordat het eenvoudig is om de standaard HTTP protocol te gebruiken. HTTP streaming wordt dan ook veel gebruikt. Hierbij worden streaming servers gehost door cloud computing platforms. (Li, Wang, Liu, & Zhu, 2013) Network Characteristics of Video Streaming Traffic Online video delivery: Past, present, and future

Streaming is het bekijken van een bestand zonder dat dit bestand van tevoren is gedownload essay

Remember. This is just a sample

You can get your custom paper from our expert writers

Get custom paper

Streaming is het bekijken van een bestand zonder dat dit bestand van tevoren is gedownload. (2019, Jul 12). Retrieved from https://sunnypapers.com/streaming-is-het-bekijken-van-een-bestand-zonder-dat-dit-bestand-van-tevoren-is-gedownload/